Nadleśnictwo Łąck - Biuro czynne w godzinach 7:00 - 15:00 Nadleśnictwo Łąck - Biuro czynne w godzinach 7:00 - 15:00

Siedziba Nadleśnictwo Łąck
Nadleśnictwo Łąck
24 261 40 01
24 267 86 30

ul. Lipowa 4  

09-520 Łąck  

Nadleśniczy
mgr inż Lucjan Żukowski
24 267 86 11
Zastępca Nadleśniczego
mgr inż. Alfred Mesjasz
24 267 86 13
Inżynier nadzoru
mgr inż. Piotr Błoński
24 267 86 26
Główny Księgowy
mgr Iwona Miszczykowska
24 267 86 16

Dział Gospodarki Leśnej

mgr inż. Magdalena Grabska
Specjalista Służby Leśnej ds. Pozyskania i sprzedaży drewna
Tel.: 24 267 86 15 tel. kom. 791 100 910
mgr inż. Aneta Brożek
Specjalista Służby Leśnej ds. Hodowli Lasu
Tel.: 24 267 86 38
mgr inż. Katarzyna Geisler
Referent ds. Stanu posiadania
Tel.: 24 267 86 24
Irena Walczak
Specjalista ds. Ewidencji drewna
Tel.: 24 267 86 14
mgr inż. Bartosz Wasilewski
Specjalista Służby Leśnej ds.Ochrony Lasu i Edukacji Leśnej
Tel.: 24 267 86 21

Dział Księgowo - Finansowy

mgr inż. Maria Juźwiak
Starszy specjalista Służby Leśnej ds. planowania i płac
Tel.: 24 267 86 20
Urszula Dybiec
Starsza Księgowa
Tel.: 24 267 86 19
Tomasz Kamiński
Księgowy
Tel.: 24 267 86 25

Dział Administracyjno - Gospodarczy

inż. Jerzy Karasek
Sekretarz Nadleśnictwa - Administrator SILP, LMN
Tel.: 24 267 86 28
inż. Jacek Jędrak
Referent ds. Remontów i Inwestycji
Tel.: 24 267 86 23
mgr.inż Joanna Matusiak
Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych
Tel.: 24 267 86 18
Anna Matuszewska
Sekretarka
Tel.: 24 261 86 30

Samodzielne stanowisko ds. pracowniczych

Emilia Frydrysiak
Specjalista ds pracowniczych
Tel.: 24 267 86 17

Posterunek Straży Leśnej

mgr inż. Leszek Podkański
Komendant Staży Leśnej
Tel.: 24 267 86 22
Radoslaw Kosiński
Strażnik Leśny
Tel.: 24 267 86 22

Nadleśnictwo posiada konta w następujących bankach:

BGŻ S.A O/Płock 09 2030 0045 1110 0000 0015 8150

Bank BS Stara Biała O/Łąck 15 9038 1014 2600 4170 2000 0010

 

NIP Nadleśnictwa

774 000 69 02

 

W celu prawidłowego wyświetlania zawartości stron internetowych Nadleśnictwa zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox, Chrome, Opera