Lasy nadleśnictwa

Nadleśnictwo Łąck od zawsze starało się łączyć technikę i ekologię. Na naszym terenie powstał jeden z pierwszych Leśnych Kompleksów Promocyjnych. Stawiamy na nowoczesne techniki użytkowania lasu oraz na proekologiczne nastawienie hodowli i ochrony lasu.

Lasy regionu

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi sprawuje nadzór nad prowadzeniem gospodarki leśnej na terenie centralnej Polski. Zasięg terytorialny RDLP w Łodzi wynosi ponad 22 230 km² i charakteryzuje się najmniejszą lesistością, która wynosi 21% przy lesistości Polski 29,2%. Pod względem administracyjnym obszar obejmuje teren 6 województw, 37 powiatów i 217 gmin. Największa powierzchnia zasięgu działania, jest na terenie województw łódzkiego i mazowieckiego.

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Gostynińsko-Włocławskie"

Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Gostynińsko Włocławskie został utworzony jako jeden z pierwszych kompleksów mających promować zrównoważony rozwój i nowoczesne myślenie w leśnictwie.

Polskie lasy

Polen gehört in Bezug auf die Waldfläche zur europäischen Spitze. Diese nimmt mit 9,1 Mio. ha 29,2 % der Gesamtfläche ein. Die Mehrheit der Wälder sind Staatseigentum, das durch den Staatsforstbetrieb „Lasy Państwowe" („Staatsforste") (PGL LP) verwaltet wird.

PGL Lasy Państwowe

Der Staatsforstbetrieb „Lasy Państwowe" ist das größte Unternehmen auf der Ebene der staatlichen Forstverwaltung in der Europäischen Union. Er wird in diesem Jahr 90 Jahre alt.