Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikacja

Nadleśnictwo Łąck w ramach certyfikacji dla RDLP w Łodzi posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC oraz PEFC.

FSC

Nadleśnictwo Łąck informuje, że z dniem 4 maja 2017 roku następuje zmiana dotychczasowego kodu certyfikatu FSC Gospodarki Leśnej i Kontroli Pochodzenia Produktu. Aktualny kod to: SGS-FM/COC-011009. Jednocześnie przestaje obowiązywać kod certyfikatu FSC nadany w dniu 11.01.2017 r. przez firmę NEPCon o numerze: NC-FM/COC-016229. Certyfikat jest ważny (po przeprowadzeniu corocznych audytów okresowych) do 16 kwietnia 2018 r.

Certyfikat FSC oznacza, że lasy RDLP w Łodzi są zarządzane zgodnie z międzynarodowymi standardami ochrony środowiska, poszanowaniem wartości społecznych miejscowej ludności oraz jednoczesnym zachowaniem równowagi między zasadami ekonomicznego prowadzenia gospodarki leśnej a utrzymaniem trwałości ekosystemów leśnych.
W dniach 21-23 marca 2016 r., firma NEPCon Polska przeprowadziła kolejny audyt okresowy. W trakcie audytu nie spostrzeżono żadnych zasadniczych niezgodności. W trakcie  spotkania podsumowującego otrzymaliśmy wiadomość dot. zgłoszenia użycia w 2015 r. środka chemicznego Sherpa 100 EC. SC odrzuciło notyfikację i niezaakceptowało użycia ww. środka, co  poskutkowało wpisaniem do audytu niezgodności Dużej.  W dniach 23-28 czerwca 2016 r. został przeprowadzony audyt weryfikujący w wyniku którego  certfikat FSC został przedłużony na kolejny rok.

 

PEFC
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi  uzyskała certyfikat PEFC (The Programme for the Endorsement of Forest Certification). Niezależni audytorzy z firmy SGS Polska potwierdzili zgodność gospodarki leśnej prowadzonej przez jednostki RDLP w Łodzi z kryteriami i wskaźnikami trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów PEFC.

Ostatni audyt odbył  się w dniach 4-6 grudnia 2017 roku

Certyfikat ( PL PEFC-12/0006) obowiązuje w okresie od 13.01.2018 do 12.01.2021 r.

 

Dane dot. monitoringu gospodarki leśnej i lasów HCVF znajdują się w Planie Urządzenia Lasu Nadleśnictwa. Szczegółowe informacje można uzyskać w nadleśnictwie.